ניתן לחפש לפי שם התרופה באנגלית / עברית, או לפי חומר פעיל
(מינימום 3 אותיות)

Loading...

אריפלי 10

ARIPLY 10

פרטים כלליים

שם

Name

אריפלי 10

ARIPLY 10

יצרן

UNIPHARM LTD, ISRAEL

בעל רישום

UNIPHARM LTD, ISRAEL

שימוש

צורת מינון

Dosage Form

טבליה

TABLETS

דרך מתן

Usage Form

פומי

PER OS

תמונה חסרה

התוויה מאושרת

Ariply is indicated for the treatment of schizophrenia, for the treatment of moderate to severe manic episodes in Bipolar I disorder and for the prevention of a new manic episode in patient who experienced predominantly manic episodes and whose manic episodes responded to aripiprazole treatment.Ariply is indicated for use as an adjunctive therapy to antidepressants for the treatment of major depressive disorder (MDD). Efficacy was established in two 6-week trials in adults with MDD who had an inadequate response to antidepressant therapy during the current episode.Ariply is indicated for the treatment of irritability associated with autistic disorder. Efficacy was established in two 8-week trials in pediatric patients (aged 6 to 17 years) with irritability associated with autistic disorder (including symptoms of aggression towards others, deliberate self-injuriousness, temper tantrums, and quickly changing moods).

בסל הבריאות

כן, לפרטים נוספים .

מספר רישום

149-03-33529-01

תנאי ניפוק

תרופה במרשם

מגבלות

תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת

התוויה תאריך הכללה תחום קליני Class Effect מצב המחלה
טיפול אוגמנטציה בדיכאון מסוג (major depressive disorder (MDD21/01/2016פסיכיאטריה
מבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה12/01/2014פסיכיאטריהZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, SERTINDOLE, PALIPERIDONE, QUETIAPINE, ILOPERIDONE, AMISULPRIDE, OLANZAPINE, RISPERIDONE, ASENAPINEסכיזופרניה
הפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני.10/01/2012פסיכיאטריהARIPIPRAZOLE, OLANZAPINE, QUETIAPINE
למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת;03/01/2010פסיכיאטריהARIPIPRAZOLE, ILOPERIDONE, OLANZAPINE, QUETIAPINE, RISPERIDONE, AMISULPRIDE, ASENAPINE, PALIPERIDONE, SERTINDOLE, ZIPRASIDONE
מבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה - קו שני03/01/2010פסיכיאטריה
טיפול אוגמנטציה בדיכאון מסוג (major depressive disorder (MDD21/01/2016
סכיזופרניהמבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה12/01/2014ZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, SERTINDOLE, PALIPERIDONE, QUETIAPINE, ILOPERIDONE, AMISULPRIDE, OLANZAPINE, RISPERIDONE, ASENAPINE
הפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני.10/01/2012ARIPIPRAZOLE, OLANZAPINE, QUETIAPINE
למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת;03/01/2010ARIPIPRAZOLE, ILOPERIDONE, OLANZAPINE, QUETIAPINE, RISPERIDONE, AMISULPRIDE, ASENAPINE, PALIPERIDONE, SERTINDOLE, ZIPRASIDONE
מבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה - קו שני03/01/2010
21/01/2016פסיכיאטריה
ZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, SERTINDOLE, PALIPERIDONE, QUETIAPINE, ILOPERIDONE, AMISULPRIDE, OLANZAPINE, RISPERIDONE, ASENAPINE12/01/2014פסיכיאטריה
ARIPIPRAZOLE, OLANZAPINE, QUETIAPINE10/01/2012פסיכיאטריה
ARIPIPRAZOLE, ILOPERIDONE, OLANZAPINE, QUETIAPINE, RISPERIDONE, AMISULPRIDE, ASENAPINE, PALIPERIDONE, SERTINDOLE, ZIPRASIDONE03/01/2010פסיכיאטריה
03/01/2010פסיכיאטריה

מסגרת הכללה בסל

1. הטיפול בתרופה האמורה יינתן לאחד מאלה: א. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;ב. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת;ג. טיפול בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ד. טיפול אוגמנטציה בדיכאון מסוג (major depressive disorder (MDD2. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או בנוירולוגיה, לפי העניין; 3. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות, למעט לעניין סעיף 1(ד).

אתר המידע התרופתי של ארגון הרוקחות בישראל