ניתן לחפש לפי שם התרופה באנגלית / עברית, או לפי חומר פעיל
(מינימום 3 אותיות)

Loading...

בנליסטה תוך ורידי 120 מ"ג

BENLYSTA I.V. 120 MG

פרטים כלליים

שם

Name

בנליסטה תוך ורידי 120 מ"ג

BENLYSTA I.V. 120 MG

יצרן

GLAXO GROUP LTD, UK

בעל רישום

GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD

שימוש

צורת מינון

Dosage Form

אבקה להכנת תמיסה מרוכזת לעירוי

POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION

דרך מתן

Usage Form

תוך-ורידי

I.V

תמונה חסרה

התוויה מאושרת

Benlysta is indicated as add-on therapy in patients aged 5 years and older with active, autoantibody-positive systemic lupus erythematosus (SLE) with a high degree of disease activity (e.g., positive anti-dsDNA and low complement) despite standard therapy.Benlysta is indicated in combination with background immunosuppressive therapies for the treatment of adult patients with active lupus nephritis.

בסל הבריאות

כן, לפרטים נוספים .

מספר רישום

147-37-33499-00

תנאי ניפוק

תרופה במרשם

מגבלות

תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת

התוויה תאריך הכללה תחום קליני Class Effect מצב המחלה
התחלת הטיפול בתרופה בגירים תינתן לטיפול בחולים העונים על כל אלה: א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא מעורבות כלייתית או מוחית. ב. לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate, לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. 2. על אף האמור בפסקת משנה (1) ייפסק הטיפול בתרופה האמורה לאחר 6 חודשי טיפול בהתקיים אחד מאלה: א. העדר שיפור במספר מפרקים רגישים ונפוחים. ב. מחלה עורית פעילה. ג. חולים הסובלים מציטופניה.10/01/2012ראומטולוגיהSLE, Systemic lupus erythematosus, זאבת
התחלת הטיפול בתרופה בגירים תינתן לטיפול בחולים העונים על כל אלה: א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא active severe lupus nephritis ו-CNS lupus בזמן מתן הטיפול. ב. לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.12/01/2014ראומטולוגיהSLE, Systemic lupus erythematosus, זאבת
ילדים בני 5 שנים ומעלה עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה הטיפול יינתן בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.03/02/2022ראומטולוגיהSystemic lupus nephritis
טיפול בבגירים עם לופוס נפריטיס פעילה. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.03/02/2022ראומטולוגיהLupus nephritis
טיפול בבגירים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי. התרופה לא תינתן בשילוב עם Anifrolumab03/02/2022ראומטולוגיהSystemic lupus erythematosus
SLE, Systemic lupus erythematosus, זאבתהתחלת הטיפול בתרופה בגירים תינתן לטיפול בחולים העונים על כל אלה: א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא מעורבות כלייתית או מוחית. ב. לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate, לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. 2. על אף האמור בפסקת משנה (1) ייפסק הטיפול בתרופה האמורה לאחר 6 חודשי טיפול בהתקיים אחד מאלה: א. העדר שיפור במספר מפרקים רגישים ונפוחים. ב. מחלה עורית פעילה. ג. חולים הסובלים מציטופניה.10/01/2012
SLE, Systemic lupus erythematosus, זאבתהתחלת הטיפול בתרופה בגירים תינתן לטיפול בחולים העונים על כל אלה: א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא active severe lupus nephritis ו-CNS lupus בזמן מתן הטיפול. ב. לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.12/01/2014
Systemic lupus nephritisילדים בני 5 שנים ומעלה עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה הטיפול יינתן בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.03/02/2022
Lupus nephritisטיפול בבגירים עם לופוס נפריטיס פעילה. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.03/02/2022
Systemic lupus erythematosusטיפול בבגירים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי. התרופה לא תינתן בשילוב עם Anifrolumab03/02/2022
10/01/2012ראומטולוגיה
12/01/2014ראומטולוגיה
03/02/2022ראומטולוגיה

מסגרת הכללה בסל

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. בבגירים העונים על אחד מאלה: 1. זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול.הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.התרופה לא תינתן בשילוב עם Anifrolumab.2. לופוס נפריטיס פעילה.הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.ב. בילדים בני 5 שנים ומעלה עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול.הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה הטיפול יינתן בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.

אתר המידע התרופתי של ארגון הרוקחות בישראל