ניתן לחפש לפי שם התרופה באנגלית / עברית, או לפי חומר פעיל
(מינימום 3 אותיות)

Loading...

ונקומיצין ליאומרק 1000 מ"ג

VANCOMYCIN LYOMARK 1000 MG

פרטים כלליים

שם

Name

ונקומיצין ליאומרק 1000 מ"ג

VANCOMYCIN LYOMARK 1000 MG

יצרן

LYOMARK PHARMA GMBH, GERMANY

בעל רישום

DAVID MARGALIT & CO.LTD

שימוש

צורת מינון

Dosage Form

POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR IV INFUSION/ ORAL SOLUTION

דרך מתן

Usage Form

תוך-ורידי, פומי

I.V, ORAL

תמונה חסרה

מחירים לצרכן

לא נמצא מידע

חומר פעיל

חומר פעיל

כמות

ATC

שם

A07AA09

קוד

ANTIBIOTICS

עלונים

לא נמצא מידע

עדכון רישום

לא נמצא מידע

התוויה מאושרת

Vancomycin hydrochloride is indicated for the treatment of severe or serious infections due to susceptible strains of methicillin - resistant (beta-Iactam-resistant) staphylococci. It is also indicated for administration to penicillin-allergic patients as well patients who have failed to respond to or who cannot receive other drugs including cephalosporins or penicillins and for infections due to vancomycin-susceptible organisms that are resistant to other antimicrobial drugs.Vancomycin hydrochloride is indicated for first-line therapy when methicillin-resistant staphylococci are suspected but when susceptibility data become available appropriate therapy should be instituted. Vancomycin hydrochloride is effective in the treatment of staphylococcal endocarditis as well as in other infections due to staphylococci including lower respiratory tract infections septicemia skin and skin - structure infection and bone infections. Antibiotic therapy is as an adjunct to appropriate surgical measures when staphylococcal infections are purulent and localized. For endocarditis due to Streptococcus viridans or Streptococcus bovis vancomycin hydrochloride has been shown to be effective in combination with an aminoglycoside. Vancomycin hydrochloride has been shown to be effective only in combination with an aminoglycoside for endocarditis due to enterococci (eg Enterococcus fecalis). Vancomycin hydrochloride has been shown to be effective for the treatment of diphtheroid endocareditis. In early-onset prosthetic valve endocarditis caused by Staphylococcus epidermidis or diptheroids vancomycin hydrochloride has been administered successfully in combination with either rifampin an aminoglycoside or combined with both drugs. Bacteriologic cultures of specimens should be obtained for isolation and identification of causative organisms and determination of susceptibilities to vancomycin hydrochloride. Oral Therapy:Vancomycin hydrochloride injection may be given orally for the treatment of antibiotic-associated Pseudomembrannous colitis due to Staphylococcus enterocolitis and Clostridium difficile. Vancomycin hydrochloride is not effective orally when administered for other types of infection.

בסל הבריאות

כן

מספר רישום

156-97-34033-00

תנאי ניפוק

תרופה במרשם

מגבלות

תרופה מוגבלת לשימוש בבתי חולים או אשפוז יום

אתר המידע התרופתי של ארגון הרוקחות בישראל