ניתן לחפש לפי שם התרופה באנגלית / עברית, או לפי חומר פעיל
(מינימום 3 אותיות)

Loading...

נאורונטין 300 מ"ג

NEURONTIN 300 MG

פרטים כלליים

שם

Name

נאורונטין 300 מ"ג

NEURONTIN 300 MG

יצרן

PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY

בעל רישום

PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD

שימוש

צורת מינון

Dosage Form

קפסולות

CAPSULES

דרך מתן

Usage Form

פומי

PER OS

תמונה חסרה

מחירים לצרכן

תאור אריזה

‎NEURONTIN‎ ‎300‎MG‎ ‎100‎ ‎CAP

כמות

100

מחיר לצרכן כולל מע"מ

₪106.05

חומר פעיל

חומר פעיל

כמות

GABAPENTIN

300 MG

ATC

עדכון רישום

התוויה מאושרת

Epilepsy :- Gabapentin is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial seizures with and without secondary generalization in adults and adolescents ( age 12 and up ) with epilepsy.- Treatment of neuropathic pain- Gabapentin is indicated for the treatment of neuropathic pain in diabetic neuropathy or postherpetic neuropathy(neuralgia) in adults.

בסל הבריאות

כן, לפרטים נוספים .

מספר רישום

125-05-30497-00

תנאי ניפוק

תרופה במרשם

מגבלות

תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת

התוויה תאריך הכללה תחום קליני Class Effect מצב המחלה
אפילפסיה. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה01/03/2021נוירולוגיהאפילפסיה
כאב נוירופתי. השימוש בתרופות לטיפול בכאב נוירופתי יבוצעו בהתאם להנחיות הקליניות המקצועיות המתעדכנות מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה. התחלת הטיפול בתרופות אלו תיעשה על פי המלצת מרפאת כאב או על פי מרשם של רופא מומחה בכאב או בנוירולוגיה או בסוכרת או בהרדמה או באונקולוגיה03/03/2008נוירולוגיהכאב נוירופתי
טיפול בכאב נוירופתי בהתאם למפורט להלן: א. מתן הטיפול ייעשה לאחר מיצוי של לפחות שני ניסיונות טיפוליים (או לאחר התפתחות תופעות לוואי) בקבוצות התרופות הבאות כמונותרפיה או בשילוב: 1. תרופת המכילות Codeine או Propoxiphene; 2. נוגדי דיכאון טריציקליים 3. נוגד פרכוס כגון Carbamazepine, Valproic acid 4. Baclofen 5. Tramadol. ב. התרופות Duloxetine, Gabapentin, Pregabalin, לא יינתנו בשילוב אחת עם השניה. ג. בחולים הסובלים מכאב נוירופתי על רקע סוכרת יינתן הטיפול כדלהן: 1. Duloxetine HCl: א. הטיפול בתכשיר יינתן לאחר מיצוי או התפתחות תופעות לוואי כמפורט בסעיף א' דלעיל. ב. התחלת הטיפול בתכשיר זה תהיה על פי הוראתו של רופא המטפל בסוכרת או רופא במרפאת כאב. 2. Pregabalin / Gabapentin א. התכשירים Gabaepntin או Pregabalin יינתנו לטיפול בכאב נוירופתי על רקע סוכרת רק לאחר כשלון בתכשיר Duloxetine HCl או עם התפתחות תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול בתכשיר זה. ב. תחילת הטיפול בתכשירים אלה תהיה על פי הוראתו של רופא במרפאת כאב. ד. בחולים הסובלים מכאב נוירופתי שלא על רקע סוכרת יינתן הטיפול כדלהלן 1. התכשירים Duloxetine, Gabapentin, Pregabalin יינתנו לטיפול בכאב נוירופתי שלא על רקע סוכרת לאחר מיצוי או התפתחות תופעות לוואי כמפורט בסעיף א' דלעיל. 2. תחילת הטיפול בתכשירים אלה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה במרפאת כאב. ה. התניית הטיפול בתרופות החדשות, בטיפולים תרופתיים אחרים המפורטים בחוזר זה ושאינם כלולים בסל להתוויה המבוקשת, מותנית בכך ששירותים אלה יינתנו למבוטח ע"י הקופה בתנאי השתתפות עצמית שווים לתנאי ההשתתפות החלים, ביחס לתרופות שבל, ושההשתתפות העצמית בגינם תיזקף כחלק מתקרת ההשתתפות העצמית הקבועה בקופה, ביחס לטיפול תרופתי בחולים כרוניים.01/11/2006נוירולוגיהכאב נוירופתי
א. לחולי אפילפסיה שאינם מאוזנים על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחת מהדור הישן (כמו Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin, Primidone) ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה16/01/2000נוירולוגיהאפילפסיה
א. לחולי אפילפסיה שאינם מאוזנים על ידי טיפול בשתי תרופות אנטי אפילפטיות מהדור הישן (כמו Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin, Primidone ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה09/03/1999נוירולוגיהאפילפסיה
אפילפסיהאפילפסיה. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה01/03/2021
כאב נוירופתיכאב נוירופתי. השימוש בתרופות לטיפול בכאב נוירופתי יבוצעו בהתאם להנחיות הקליניות המקצועיות המתעדכנות מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה. התחלת הטיפול בתרופות אלו תיעשה על פי המלצת מרפאת כאב או על פי מרשם של רופא מומחה בכאב או בנוירולוגיה או בסוכרת או בהרדמה או באונקולוגיה03/03/2008
כאב נוירופתיטיפול בכאב נוירופתי בהתאם למפורט להלן: א. מתן הטיפול ייעשה לאחר מיצוי של לפחות שני ניסיונות טיפוליים (או לאחר התפתחות תופעות לוואי) בקבוצות התרופות הבאות כמונותרפיה או בשילוב: 1. תרופת המכילות Codeine או Propoxiphene; 2. נוגדי דיכאון טריציקליים 3. נוגד פרכוס כגון Carbamazepine, Valproic acid 4. Baclofen 5. Tramadol. ב. התרופות Duloxetine, Gabapentin, Pregabalin, לא יינתנו בשילוב אחת עם השניה. ג. בחולים הסובלים מכאב נוירופתי על רקע סוכרת יינתן הטיפול כדלהן: 1. Duloxetine HCl: א. הטיפול בתכשיר יינתן לאחר מיצוי או התפתחות תופעות לוואי כמפורט בסעיף א' דלעיל. ב. התחלת הטיפול בתכשיר זה תהיה על פי הוראתו של רופא המטפל בסוכרת או רופא במרפאת כאב. 2. Pregabalin / Gabapentin א. התכשירים Gabaepntin או Pregabalin יינתנו לטיפול בכאב נוירופתי על רקע סוכרת רק לאחר כשלון בתכשיר Duloxetine HCl או עם התפתחות תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול בתכשיר זה. ב. תחילת הטיפול בתכשירים אלה תהיה על פי הוראתו של רופא במרפאת כאב. ד. בחולים הסובלים מכאב נוירופתי שלא על רקע סוכרת יינתן הטיפול כדלהלן 1. התכשירים Duloxetine, Gabapentin, Pregabalin יינתנו לטיפול בכאב נוירופתי שלא על רקע סוכרת לאחר מיצוי או התפתחות תופעות לוואי כמפורט בסעיף א' דלעיל. 2. תחילת הטיפול בתכשירים אלה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה במרפאת כאב. ה. התניית הטיפול בתרופות החדשות, בטיפולים תרופתיים אחרים המפורטים בחוזר זה ושאינם כלולים בסל להתוויה המבוקשת, מותנית בכך ששירותים אלה יינתנו למבוטח ע"י הקופה בתנאי השתתפות עצמית שווים לתנאי ההשתתפות החלים, ביחס לתרופות שבל, ושההשתתפות העצמית בגינם תיזקף כחלק מתקרת ההשתתפות העצמית הקבועה בקופה, ביחס לטיפול תרופתי בחולים כרוניים.01/11/2006
אפילפסיהא. לחולי אפילפסיה שאינם מאוזנים על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחת מהדור הישן (כמו Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin, Primidone) ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה16/01/2000
אפילפסיהא. לחולי אפילפסיה שאינם מאוזנים על ידי טיפול בשתי תרופות אנטי אפילפטיות מהדור הישן (כמו Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin, Primidone ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה09/03/1999
01/03/2021נוירולוגיה
03/03/2008נוירולוגיה
01/11/2006נוירולוגיה
16/01/2000נוירולוגיה
09/03/1999נוירולוגיה

מסגרת הכללה בסל

הטיפול בתרופה יינתן לטיפול במקרים האלה: 1. אפילפסיה.מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה. 2. כאב נוירופתי השימוש בתרופה יבוצע בהתאם להנחיות הקליניות המקצועיות המתעדכנות מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה. התחלת הטיפול בתרופה זו תיעשה על פי המלצת מרפאת כאב או על פי מרשם של רופא מומחה בכאב או בנוירולוגיה או בסוכרת או בהרדמה או באונקולוגיה

אתר המידע התרופתי של ארגון הרוקחות בישראל