ניתן לחפש לפי שם התרופה באנגלית / עברית, או לפי חומר פעיל
(מינימום 3 אותיות)

Loading...

אפידיולקס

EPIDIOLEX

פרטים כלליים

שם

Name

אפידיולקס

EPIDIOLEX

יצרן

GW PHARMA LTD, UK

בעל רישום

NEOPHARM LTD, ISRAEL

שימוש

צורת מינון

Dosage Form

תמיסה

SOLUTION

דרך מתן

Usage Form

פומי

PER OS

תמונה חסרה

מחירים לצרכן

לא נמצא מידע

חומר פעיל

חומר פעיל

כמות

CANNABIDIOL

100 MG / 1 ML

תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים

לא נמצאו תרופות בעלות אותם מרכיבים

ATC

עדכון רישום

סוג עדכון

תאריך עדכון

התוויה מאושרת

Epidiolex is indicated for use as adjunctive therapy of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (LGS), Dravet syndrome (DS), or tuberous sclerosis complex (TSC) in patients 1 year of age and older.

בסל הבריאות

כן, לפרטים נוספים .

מספר רישום

167-13-36105-00

תנאי ניפוק

תרופה במרשם

מגבלות

תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת

התוויה תאריך הכללה תחום קליני Class Effect מצב המחלה
חולים ב-Tuberous Sclerosis Complex (TSC), בני שנה ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית או גנטית של Tuberous Sclerosis Complex (TSC) ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על אחד מאלה: 1. קריטריונים קליניים מקובלים לאבחנת TSC בהתאם להמלצות ה-International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, כמפורט ב: Northrup H & Krueger DA, Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria Update: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, Pediatric Neurology 2013; 49(4): 243-254 2. מוטציה בגן TSC1 או TSC2. ב. לאחר מיצוי לפחות שלושה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. לפחות 4 פרכוסים מוקדיים או מוקדיים מוכללים משנית בחודש. לעניין זה לא יראו חולים פעילים עם היפסאריתמיה וארועי Infantile spasm כעונים על סעיף זה. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021נוירולוגיהTuberous sclerosis complex
ולים בתסמונת Lennox-Gastaut, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Lennox-Gastaut ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים קשים לשליטה מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, אבסנסי אטיפי, מיוקלוני, טוני לילי. 2. EEG עם רקע אנצפלופתי ופעילות אפילפטית זיז וגל איטי כללית ו/או פעילות מהירה ריתמית פרוקסיזמלית. 3. פיגור התפתחותי או נסיגה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. לפחות 4 פרכוסים בחודש מאחד או יותר מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, טוני לילי. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021נוירולוגיהLennox-Gastaut syndrome, תסמונת לנוקס-גסטו
חולים בתסמונת Dravet, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Dravet ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים עם או בלי חום שהתחילו בשנה הראשונה לחיים. 2. פרכוסים קשים בחום. 3. פרכוסים לא נשלטים מסוגים שונים שלא במחלת חום - כללים, מוכללים משנית, אבסנסים, מיוקלונים. 4. התפתחות מוקדמת תקינה, ולאחר גיל שנתיים האטה או עצירה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. אחד מהבאים: 1. אירוע אחד לפחות של פרכוס כללי או מוכלל משנית בחודש 2. אירוע של סטטוס אפילפטיקוס או פרכוס ארוך הדורש מתן בנזודיאזפינים בתדירות של אחת ל-3 חודשים. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021נוירולוגיהDravet syndrome, תסמונת דרבה
1. חולים בתסמונת Dravet, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Dravet ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים עם או בלי חום שהתחילו בשנה הראשונה לחיים. 2. פרכוסים קשים בחום. 3. פרכוסים לא נשלטים מסוגים שונים שלא במחלת חום - כללים, מוכללים משנית, אבסנסים, מיוקלונים. 4. התפתחות מוקדמת תקינה, ולאחר גיל שנתיים האטה או עצירה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. אחד מהבאים: 1. אירוע אחד לפחות של פרכוס כללי או מוכלל משנית בחודש 2. אירוע של סטטוס אפילפטיקוס או פרכוס ארוך הדורש מתן בנזודיאזפינים בתדירות של אחת ל-3 חודשים. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי או Fenfluramine.03/02/2022נוירולוגיהתסמונת דרבה, Dravet syndrome
Tuberous sclerosis complexחולים ב-Tuberous Sclerosis Complex (TSC), בני שנה ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית או גנטית של Tuberous Sclerosis Complex (TSC) ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על אחד מאלה: 1. קריטריונים קליניים מקובלים לאבחנת TSC בהתאם להמלצות ה-International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, כמפורט ב: Northrup H & Krueger DA, Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria Update: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, Pediatric Neurology 2013; 49(4): 243-254 2. מוטציה בגן TSC1 או TSC2. ב. לאחר מיצוי לפחות שלושה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. לפחות 4 פרכוסים מוקדיים או מוקדיים מוכללים משנית בחודש. לעניין זה לא יראו חולים פעילים עם היפסאריתמיה וארועי Infantile spasm כעונים על סעיף זה. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021
Lennox-Gastaut syndrome, תסמונת לנוקס-גסטוולים בתסמונת Lennox-Gastaut, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Lennox-Gastaut ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים קשים לשליטה מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, אבסנסי אטיפי, מיוקלוני, טוני לילי. 2. EEG עם רקע אנצפלופתי ופעילות אפילפטית זיז וגל איטי כללית ו/או פעילות מהירה ריתמית פרוקסיזמלית. 3. פיגור התפתחותי או נסיגה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. לפחות 4 פרכוסים בחודש מאחד או יותר מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, טוני לילי. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021
Dravet syndrome, תסמונת דרבהחולים בתסמונת Dravet, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Dravet ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים עם או בלי חום שהתחילו בשנה הראשונה לחיים. 2. פרכוסים קשים בחום. 3. פרכוסים לא נשלטים מסוגים שונים שלא במחלת חום - כללים, מוכללים משנית, אבסנסים, מיוקלונים. 4. התפתחות מוקדמת תקינה, ולאחר גיל שנתיים האטה או עצירה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. אחד מהבאים: 1. אירוע אחד לפחות של פרכוס כללי או מוכלל משנית בחודש 2. אירוע של סטטוס אפילפטיקוס או פרכוס ארוך הדורש מתן בנזודיאזפינים בתדירות של אחת ל-3 חודשים. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.01/03/2021
תסמונת דרבה, Dravet syndrome1. חולים בתסמונת Dravet, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה: א. אבחנה קלינית של תסמונת Dravet ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים עם או בלי חום שהתחילו בשנה הראשונה לחיים. 2. פרכוסים קשים בחום. 3. פרכוסים לא נשלטים מסוגים שונים שלא במחלת חום - כללים, מוכללים משנית, אבסנסים, מיוקלונים. 4. התפתחות מוקדמת תקינה, ולאחר גיל שנתיים האטה או עצירה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder). ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים. לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי. ג. אחד מהבאים: 1. אירוע אחד לפחות של פרכוס כללי או מוכלל משנית בחודש 2. אירוע של סטטוס אפילפטיקוס או פרכוס ארוך הדורש מתן בנזודיאזפינים בתדירות של אחת ל-3 חודשים. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי או Fenfluramine.03/02/2022
01/03/2021נוירולוגיה
03/02/2022נוירולוגיה

מסגרת הכללה בסל

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:1. חולים בתסמונת Dravet, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה:א. אבחנה קלינית של תסמונת Dravet ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה: 1. פרכוסים עם או בלי חום שהתחילו בשנה הראשונה לחיים.2. פרכוסים קשים בחום.3. פרכוסים לא נשלטים מסוגים שונים שלא במחלת חום - כללים, מוכללים משנית, אבסנסים, מיוקלונים. 4. התפתחות מוקדמת תקינה, ולאחר גיל שנתיים האטה או עצירה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder).ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים.לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי.ג. אחד מהבאים:1. אירוע אחד לפחות של פרכוס כללי או מוכלל משנית בחודש2. אירוע של סטטוס אפילפטיקוס או פרכוס ארוך הדורש מתן בנזודיאזפינים בתדירות של אחת ל-3 חודשים.ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי או Fenfluramine.2. חולים בתסמונת Lennox-Gastaut, בני שנתיים ומעלה ובהתקיים כל אלה:א. אבחנה קלינית של תסמונת Lennox-Gastaut ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על כל אלה:1. פרכוסים קשים לשליטה מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, אבסנסי אטיפי, מיוקלוני, טוני לילי.2. EEG עם רקע אנצפלופתי ופעילות אפילפטית זיז וגל איטי כללית ו/או פעילות מהירה ריתמית פרוקסיזמלית. 3. פיגור התפתחותי או נסיגה התפתחותית או ASD (Autism spectrum disorder).ב. לאחר מיצוי לפחות ארבעה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים.לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי.ג. לפחות 4 פרכוסים בחודש מאחד או יותר מהסוגים הבאים – אטוני, כללי, מוכלל משנית, טוני לילי.ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.3. חולים ב-Tuberous Sclerosis Complex (TSC), בני שנה ומעלה ובהתקיים כל אלה:א. אבחנה קלינית או גנטית של Tuberous Sclerosis Complex (TSC) ע"י מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים, בחולה העונה על אחד מאלה:1. קריטריונים קליניים מקובלים לאבחנת TSC בהתאם להמלצות ה-International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, כמפורט ב:Northrup H & Krueger DA, Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria Update: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference, Pediatric Neurology 2013; 49(4): 243-2542. מוטציה בגן TSC1 או TSC2.ב. לאחר מיצוי לפחות שלושה קווי טיפול אנטי אפילפטיים קודמים.לעניין זה יחשבו כטיפולים קודמים תרופות אנטי אפילפטיות, דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי VNS, וקנביס רפואי.ג. לפחות 4 פרכוסים מוקדיים או מוקדיים מוכללים משנית בחודש.לעניין זה לא יראו חולים פעילים עם היפסאריתמיה וארועי Infantile spasm כעונים על סעיף זה. ד. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם קנביס רפואי.ב. מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגיה ילדים.

אתר המידע התרופתי של ארגון הרוקחות בישראל